#Historia bez cenzury

#Sekrety ciała

#Emce□

#Jak oni strzelają!

#Knieja

#Z wędką po Polsce

#Reportaż i Dokument

#Porady prawne

#Dom i ogród

#Strefa Zgniotu

Regulamin serwisu

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) wskazuje zasady, zakres i warunki korzystania z audiowizualnych usług medialnych video na żądanie (zwanych też VoD) świadczonych przez Dostawę na stronach portalu.

DEFINICJE:

Dostawca - Agencja Produkcji Telewizyjnej i Reklamowej „Big-Art” [w skrócie APTiR „Big-Art”] z siedzibą w Lublinie przy ulicy Długiej 5/15b wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 02357 prowadzonej przez Urząd Miasta Świdnik o Numerze Identyfikacji Podatkowej 713 116 09 89 i adresie poczty elektronicznej: kontakt@movie-box.pl.
Organ właściwy – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
Materiał – pojedyncza audycja audiowizualna udostępniona przez Dostawcę i możliwa do odtworzenia nieodpłatnie w dogodnym miejscu i o dogodnym dla Odbiorcy czasie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej na movie-box.pl.
Użytkownik – każda osoba korzystająca z Movie-box.pl.
Usługa – bezpłatna audiowizualna usługa medialna świadczona drogą elektroniczną przez Dostawcę portalu polegająca na zapewnieniu dostępu do Materiałów, dostarczeniu informacji, Newslettera lub inne nie wymagające obecności stron.
Movie-box.pl – internetowa platforma dostępna pod adresem www.movie-box.pl w ramach której Dostawca świadczy usługi.
Newsletter – usługa, której celem jest dostarczenie subskrypcji zamówionych przez Użytkownika informacji na wskazany adres e-mail. Newsletter jest przekazywany w formie listu elektronicznego.

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Movie-box.pl zgodnie z prawem oraz przestrzegać postanowienia Regulaminu.

2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

3. Korzystanie z usług jest możliwe przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu jak komputer i łącze internetowe o odpowiedniej przepustowości, spełniającego poniższe kryteria:
- łącze z siecią Internet o przepustowości minimum 2 Mbit/s;
- przeglądarka w wersji minimum Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 22, Google Chrome 28;
- ograniczenie lub najlepiej powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas używania materiałów;
-  system operacyjny Windows XP / Vista / 2003 / 2008 / 7 / 2008 R2 / 8;
- włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej oraz obsługi plików „cookies”.

4. Za nieprawidłowe działanie systemów telekomunikacyjnych, jak również oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika - Dostawca nie bierze odpowiedzialności.

5. Umowa między użytkownikiem a dostawcą na świadczenie usług umożliwiających dostęp do materiałów na Movie-box.pl zostaje zawarta w chwili połączenia przez urządzenie Użytkownika z serwerami Dostawcy. Umowa jest ważna do zakończenia połączenia z w/w serwerami.
Przez ten czas Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zapisów niniejszego regulaminu.

7. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym do udostępnienia Użytkownikowi materiałów audiowizualnych. Forma zawarcia jak i rozwiązania umowy jest wskazana w kolejnych elementach regulaminu.

8. Użytkownik przekazując dane osobowe zaświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych. Niepełnoletni użytkownik jest zobowiązany do otrzymania pisemnej zgody opiekunów prawnych oraz do przedstawienia jej Movie-box.pl na wezwanie.

9. Użytkownik jest zobowiązany do zastosowania środków ostrożności, aby uniemożliwić osobom małoletnim dostęp do Materiałów wulgarnych, drastycznych, zawierających przemoc, lub erotycznych. Materiały o charakterze nieodpowiednim dla osób małoletnich będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Na użytkownika jest nałożony obowiązek nie podejmowania prób zakłócania działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy, obejścia procedur ustanowionych w celu prawidłowego korzystania z Usług, a także zabrania się kopiować, ingerować w kształt oraz treść portalu.


II PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

1.Zastrzeżone na rzecz Dostawcy są wszelkie prawa do utworów zamieszczonych w portalu we fragmentach i w całości, a w szczególności do Materiałów, elementów graficznych, tekstowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Użytkownikowi zostaje udzielona licencja na korzystanie z Materiałów, której zasady oraz czas trwania, zostały określone w III części regulaminu.

3. Użytkownik nie jest upoważniony do udzielania dalszych licencji w myśl tej określonej w ust. 2.

4. Podejmowanie prób jak i zapisywanie materiałów udostępnionych w technice przesyłu strumieniowego (ang. streamingu”) lub progressive download jest zabronione. Tym samym Użytkownik nie posiada praw do kopiowania, sprzedaży w całości lub fragmentach, jakiegokolwiek wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Materiałów.
Użytkownik nie posiada praw do prezentowania lub wykorzystywania Materiałów w celach komercyjnych.


III ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW

1. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.

2. Dostawca nie gwarantuje nieprzerywalnego i niezakłóconego dostępu do portalu oraz parametrów jakości projekcji z uwagi na niezależną od Movie-box.pl przepustowość sieci Internet Użytkownika.

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, ograniczenia sprzętu komputerowego Użytkownika uniemożliwiające dostęp do Materiałów i innych usług portalu.

4. Dostawca ma prawo zaprzestać, ograniczyć, zawiesić emisję wybranych Materiałów lub wycofać je z oferty.

5. Dostawca nie poznosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu.

6. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu następuje z chwilą uruchomienia Materiału w celu jego odtworzenia.

7. Od momentu pierwszego odtworzenia Materiału Użytkownik otrzymuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału przez jego odtworzenie.

8. Dostęp do Materiałów zostaje uzyskany przez Użytkownika przez rozpoczęcie ich emisji  realizowanej w postaci przesyłu strumieniowego (ang.”streaming”) lub progressive download przeprowadzanej przez Użytkownika na stronach Movie-box.pl.

9. Licencja jest udzielona wyłącznie na czas trwania emisji poszczególnych Materiałów.

10. W ramach nieodpłatnej emisji Materiałów Użytkownikowi mogą być wyświetlane wielokrotnie materiały reklamowe (spoty video lub grafiki) przed, w trakcie i po odtworzeniu video.
Materiały reklamowe zostaną oddzielone od Materiałów, stanowiących podmiotu usługi.


IV SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

1.Użytkownik może wyrazić chęć otrzymywania informacji w postaci Newslettera na temat Portalu Movie-box.pl, wybranych kategorii, poszczególnych serii Materiałów oraz działalności Dostawcy.

2. Zapisanie się do Subskrypcji należy dokonać w górnej części strony klikając w przycisk „Subskrybuj” oraz wykonanie następujących kroków:
a) zaznaczenie wybranych box'ów w formularzu;
b) wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej;
c) akceptację niniejszego regulaminu wraz z uwzględnioną w nim polityką prywatności;
d) aktywację subskrypcji, która nastąpi po kliknięciu w link wysłany na rejestrowany adres e-mail.

3. W przypadku nie otrzymania wiadomości aktywacyjnej na podaną skrzynkę pocztową należy sprawdzić folder „SPAM” lub skontaktować się z Dostawcą przez adres: kontakt@movie-box.pl.

4. Zapisanie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych od Dostawcy. Informacje o ochronie danych osobowych zawarte są w ust. V. niniejszego Regulaminu.

5. W celu dokonania zmian preferencji kategorii lub Materiałów należy ponownie dokonać procesu Subskrypcji.

6. Rezygnacja z Subskrypcji wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy za pomocą odnośnika (tzw. linka) znajdującego się na końcu każdej otrzymanej w ramach usługi wiadomości.


V POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

W zakresie ochrony danych osobowych portal Movie-box.pl stosuje zasady określone w przepisach prawa, w tym:
- Ustawy z dn. 18 VII 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- Ustawy z dnia 29 VIII 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024)


1.Dane osobowe, które zostały przekazane wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usługi subskrypcji lub odpowiedzi na wiadomości przesłane przez Użytkowników.

2.Użytkownik zapisując się na subskrypcję oraz przesyłając e-maila do Dostawcy wyraża zgodę na przetwarzane swoich danych osobowych w celach określonych w ustawie.

3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawę, zmianę lub usunięcie.


1. Wstęp do ciasteczek.

Prowadząc Portal Movie-box.pl z video na życzenie (VoD) czuwamy nad bezpieczeństwem naszej strony internetowej, optymalizacją zamieszczanej w nim treści i prawidłowym jej wyświetlaniem tak, aby Państwo odwiedzając naszą witrynę mogli z łatwością odnaleźć interesujące ich Materiały. W celu wdrożenia konkretnych rozwiązań potrzebujemy informacji pozyskanych od Państwa. Jednym ze źródeł wiedzy są „ciasteczka” zamieszczane na Państwa komputerze podczas odwiedzin Movie-box.pl.
Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Firmą zbierającą dane jest: Agencja Produkcji Telewizyjnej i Reklamowej „Big-Art”,
z siedzibą w Lublinie, ul. Długa 5/15b, NIP 713 116 09 89, REGON. 430321820

2.Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (pliki cookies) to małe, tekstowe informacje, które zapisuje przeglądarka łącząc się z serwerem i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, szczególnie tych wymagających logowania, stron informacyjnych, sklepów internetowych.
Ciasteczka najczęściej zawierają nazwę źródła z którego pochodzą, okres przechowywania na urządzeniu końcowym – smartfonie, laptopie, komputerze. Ciasteczkom zawsze przypisany jest unikalny numer. Cookies, dostarczające danych osobowych mogę być gromadzone wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji dla użytkownika. Dane te są zaszyfrowane, więc osoby nieuprawnione nie mają do nich dostępu.

3. Do czego ciasteczka są potrzebne na stronie Movie-box.pl?

Ciasteczka umożliwiają lepsze dopasowanie strony do Państwa oczekiwań i preferencji:
a) Możemy polecać Materiały, które mogą Państwa zainteresować, na podstawie wcześniejszych wyborów.
b) Dostosowują wyświetlanie reklamy do Państwa zainteresowań, miejsca zamieszkania.
c) Sprawiają, że ankietę mogą Państwo wypełnić tylko raz.
d) Dzięki mechanizmom cookies tworzymy anonimowe statystyki, które prezentują w jaki sposób korzystacie Państwo z naszego serwisu. Szacujemy w ten sposób zainteresowanie naszym serwisem i możemy go doskonalić.

4. Jakie są rodzaje ciasteczek w ramach serwisu?

W serwisie stosowane są następujące rodzaje ciasteczek:
a) „Sesyjne” - to tymczasowe pliki przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Innymi słowy są to cookies obowiązkowe ważne do momentu zamknięcia przeglądarki.
b) „Stałe” - zachowane są w urządzeniu końcowym przez określony w parametrach pliku czas lub do momentu usunięcia ich przez Państwa. W ogólnym znaczeniu „Stałe” ciasteczka ułatwiają korzystanie z ulubionych serwisów.
c) „podmiotów zewnętrznych” - o źródle pochodzenia zewnętrznym niż serwis Movie-box.pl. Mogą być wykorzystywane przez współpracujących Dotyczą one serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Movie-box.pl.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

5. W jaki sposób zarządzać ciasteczkami?

W każdej chwili mają Państwo prawo, aby samodzielnie wprowadzić ustawienia dotyczące ciasteczek na Państwa urządzeniu. Zmiany należy wprowadzić np.: przeglądarce internetowej.

Większość programów zapewniających dostęp do stron internetowych w ustawieniach domyślnych dopuszcza przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. Korzystając z pasje24.pl mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany preferencji odnoszących się do plików cookies. Zmiana ustawień umożliwia blokowanie automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informowanie za każdym razem o zamieszczeniu pliku cookies w Państwa urządzeniu.

Dodatkowe informacje o obsłudze plików cookies znajdą Państwo w panelu „pomocy” przeglądarki internetowej.

6. Jakie mogą być skutki eliminacji ciasteczek?

Ograniczenia stosowania ciasteczek skutkować mogą wyłączeniem niektórych funkcjonalności serwisu. Część strony może nie działać poprawnie.

7. Jakie dane gromadzimy i jak ich używamy?

Newsletter
Subskrypcję newslettera mogą Państwo zamówić po kliknięciu w przycisk „Subskrybuj” znajdujący się w górnej części strony oraz postępując wg. informacji zawartych w ust. IV.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera, wtedy użyjemy Państwa adresu poczty elektronicznej w celu dostarczenia tej usługi.

Dane zostawiane automatycznie.
Za każdym razem kiedy łączą się Państwo z naszą stroną internetową w sposób automatyczny pobrane zostają między innymi dane:
a) adres ip
b) nazwa domeny
c) typ przeglądarki,
d) typ systemu operacyjnego
f) miasto

Dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane między innymi do prowadzenia statystyk demograficznych i analizy zachowań użytkowników odwiedzających. Mają wpływ na personalizację.

Kontakt.
W momencie gdy nawiązują Państwo z nami kontakt przez pocztę elektroniczną przekazują nam swoje imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, kod pocztowy.

Dane osobowe zgromadzone podczas tych czynności służą wyłącznie udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania.

Informacja o zmianie danych
Jeśli Państwa dane osobowe uległy zmianie lub chcą je usunąć z systemu można tego dokonać poprzez kontakt Dostawą lub dezaktywację Subskrypcji.


VI KONTAKT

1. Użytkownik może przekazać swoje opinie oraz pytania odnoszące się do serwisu, programów, Dostawcy, jak również uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich.

2. Kontakt z Dostawcą jest możliwy przez e-mail: kontakt@movie-box.pl

3. W treści wiadomości należy również podać Imię, Nazwisko oraz kod pocztowy.

4. Przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej opinii, pytania czy uwagi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Dostawcą. Dodatkowe informacje na temat wykorzystywana danych osobowych zawarte zostały w ust. V.


VII ZMIANY W REGULAMINIE

1. Movie-box.pl zastrzega sobie prawo do zmian oraz modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn technicznych bądź związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz wynikających ze zmian prawnych.

2. Użytkownicy będą informowani o zmianie Regulaminu na stronie Serwisu.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu,
o ile nie zastrzeżono inaczej.

4. Po publikacji informacji o zmianach Regulaminu na stronie głównej serwisu lub innych do tego przeznaczonych Użytkownik niezwłocznie powinien się z nimi zapoznać. Rozpoczęcie korzystania z usług Movie-box.pl jest równoznaczne z ich bezwarunkową akceptacją.